Χρηματοοικονομική Διοικητική Ι – ΠΜΣ – Αποτελέσματα Επανεξέτασης

16-02-09 web.xrh 0 comment

 

ΠΜΣ Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική

Από  τη Γραμματεία του Τμήματος δόθηκαν τα αποτελέσματα επανεξέτασης του Μαθήματος Χρηματοοικονομική Διοικητική Ι.

Για να δείτε τα αποτελέσματα, παρακαλώ κατεβάστε το σχετικό αρχείο που ακολουθεί.