ΠΜΣ – Ανακοίνωση για την έκδοση τιμολογίων

17-02-09 web.xrh 0 comment

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΠΜΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές των οποίων τα δίδακτρα καλύπτουν επιχειρήσεις(ή επιθυμούν να εκδοθεί τιμολόγιο στα στοιχεία τους εφόσον είναι ελεύθεροι επαγγελματίες), ότι απαιτείται η προσκόμιση του επισυναπτόμενου εγγράφου για την έκδοση του Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών από το Κέντρο Ερευνών.

Η ενημέρωση πρέπει να γίνει εγκαίρως ώστε να μην εκδοθούν οι Αποδείξεις Υπηρεσιών Διδάκτρων. Από τον Φεβρουάριο θα ξεκινήσει η έκδοση των Αποδείξεων Υπηρεσιών Διδάκτρων (επί πιστώσει) για το ΠΜΣ. Δεν πρέπει να εκδοθεί Απόδειξη Υπηρεσιών Διδάκτρων και ο φοιτητής να ζητήσει στη συνέχεια Τιμολόγιο.

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας ώστε να διασφαλίσουμε την ορθή έκδοση των παραστατικών από το τμήμα Διαχείρισης ΠΜΣ διότι είναι πολύ δύσκολη και χρονοβόρα η ακύρωση της Απόδειξης και η επανέκδοση του Τιμολογίου.  

Το παρόν αφορά ΜΟΝΟ εκείνους τους φοιτητές που θέλουν να εκδοθεί τιμολόγιο στα στοιχεία εταιρείας. ΔΕΝ αφορά τους υπόλοιπους φοιτητές.

Την αίτηση παρακαλείστε να προσκομίσετε στη γραμματεία του Π.Μ.Σ. άμεσα.

 

Ευχαριστούμε πολύ.

 

 

Από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.