ΠΜΣ – Ανακοίνωση για τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης

17-02-09 web.xrh 0 comment

 

Π.Μ.Σ. στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική»

Π.Μ.Σ. στη «Χρηματοοικονομική Ανάλυση» για Στελέχη

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο χώρο της βιβλιοθήκης θα πραγματοποιηθούν από το προσωπικό παρουσιάσεις στις οποίες θα πληροφορούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές για τις υπηρεσίες που προσφέρει η βιβλιοθήκη τόσο για δανεισμό / διαδανεισμό όσο και προσβάσεις σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων.

 

Καλούνται οι φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με ειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» & με ειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική Ανάλυση» για Στελέχη, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, να δηλώσουν συμμετοχή έως 23.2.2009 στην κα Καρέλη  στο 210 414 2184).

 

 

 

Από τη Γραμματεία