Παράγωγα, Αξιόγραφα και Τεχνικές Αντιστάθμισης Κινδύνου – ΠΜΣ, Αποτελέσματα Εξετάσεων

18-02-09 web.xrh 0 comment

ΠΜΣ Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική

Από  τη Γραμματεία του Τμήματος δόθηκαν τα αποτελέσματα της εξέτασης του Μαθήματος Παράγωγα, Αξιόγραφα και Τεχνικές Αντιστάθμισης Κινδύνου.

Για να δείτε τα αποτελέσματα, παρακαλώ κατεβάστε το σχετικό αρχείο που ακολουθεί.