Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις, Αποτελέσματα Εξετάσεων

25-02-09 web.xrh 0 comment

 

ΠΜΣ Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική

 

Από  τη Γραμματεία του Τμήματος δόθηκαν τα αποτελέσματα της εξέτασης του Μαθήματος Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις.

Για να δείτε τα αποτελέσματα, παρακαλώ κατεβάστε το σχετικό αρχείο που ακολουθεί.