Χρηματοοικονομική ΙΙ, Αποτελέσματα Εξετάσεων

16-03-09 web.xrh 0 comment

ΠΜΣ Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη

Από  τη Γραμματεία του Τμήματος δόθηκαν τα αποτελέσματα της εξέτασης του Μαθήματος Χρηματοοικονομική ΙΙ.

Για να δείτε τα αποτελέσματα, παρακαλώ κατεβάστε το σχετικό αρχείο που ακολουθεί.