Παράγωγα Αξιόγραφα, ΠΜΣ, Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

08-04-09 web.xrh 0 comment

ΠΜΣ Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική

 

Από  τη Γραμματεία του Τμήματος δόθηκαν τα αποτελέσματα της εξέτασης του Μαθήματος Παράγωγα Αξιόγραφα.

Για να δείτε τα αποτελέσματα, παρακαλώ κατεβάστε το σχετικό αρχείο που ακολουθεί.