ΠΜΣ Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική – Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων “Θεωρία Χαρτοφυλακίου”

07-05-09 web.xrh 0 comment

ΠΜΣ Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική

Ανακοινώνεται η βαθμολογία για το μάθημα “Θεωρία Χαρτοφυλακίου” του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών “Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική”.