ΠΜΣ Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική-Αποτελέσματα Επανεξέτασης για το μάθημα “Παράγωγα Αξιόγραφα”

11-05-09 web.xrh 0 comment

ΠΜΣ Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της επανεξέτασης του μαθήματος “Παράγωγα Αξιόγραφα”.