ΠΜΣ πλήρους φοίτησης- Ανακοίνωση Βαθμολογίας Χρηματοοικονομική Διοικητική ΙΙ(Εαρίνο 2009)

15-05-09 web.xrh 0 comment

ΠΜΣ Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική

Ανακοινώνεται η βαθμολογία για το μεταπτυχιακό μάθημα “Χρηματοοικονομική Διοικητική ΙΙ” του μεταπτυχιακού προγράμματος πλήρους φοίτησης.