ΠΜΣ μερικής φοίτησης, Προσθήκη μαθήματος επιλογής Α’ Ομάδα -Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίων

19-05-09 web.xrh 0 comment

ΠΜΣ Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη

 

Ανακοινώνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του 2ου εξαμήνου σπουδών του ΠΜΣ στη «Χρηματοοικονομική Ανάλυση» για Στελέχη, του Τμήματος ότι στα μαθήματα επιλογής της Α’ Ομάδας προστέθηκε το μάθημα «Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίων» με διδάσκοντα τον Επικ. Καθηγητή Π. Σταϊκούρα.
Κάποιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν ήδη δηλώσει μάθημα. Εάν επιθυμούν να αλλάξουν θα πρέπει να συμπληρώσουν την νέα αίτηση.
Οι υπόλοιποι (που δεν έχουν δηλώσει) παρακαλούμε να συμπληρώσουν την νέα αίτηση (συνημμένο αρχείο-μόνο της Α’ Ομάδας)
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 22.5.2009
ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:
18.5.2009 έως 26.5.2009 (ΑΥΣΤΗΡΑ)