ΠΜΣ μερικής φοίτησης, Αποτελέσματα επανεξέτασης στο μάθημα: “Εφαρμογές Παραγώγων Αξιογράφων”

22-05-09 web.xrh 0 comment

ΠΜΣ Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη

Ανακοινώνεται η βαθμολογία για την επανεξέταση του μαθήματος “Εφαρμογές Παραγώγων Αξιογράφων”.