ΠΜΣ μερικής φοίτησης, Έναρξη Β’ Εξαμήνου

22-05-09 web.xrh 0 comment

ΠΜΣ Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ                               
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009                               
ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008                               

 

 

 α/α 
ΜΑΘΗΜΑ
 ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΛΗΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
    Β’  ΕΞΑΜΗΝΟ (Γ’ Θεματική Ενότητα)
1 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ Επικ. Καθηγητής Γ. Σκιαδόπουλος 2/5/2009 20/6/2009      

Παρασκευή 19.30-21.00

Σάββατο 10.15-12.30

 27/6/2009

(Aίθουσα 204)  

2  ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ  Αναπλ. Καθηγητής Εμ. Τσιριτάκης  2/5/2009  20/6/2009

Παρασκευή 18.15-19.30

Σάββατο 12.00-15.00

 4/7/2009

(Aίθουσα 204)

             

                                   
Ημερομηνίες/Αίθουσες/Ώρες Διδασκαλίας (από 1/6/2009-7/6/2009)                               
        Παρασκευή     104    18.15-21.00 (1 & 2 Μάθημα)               
        Σάββατο        105    10.15-15.00 (1 & 2 Μάθημα)               
                               
Ημερομηνίες/Αίθουσες/Ώρες Διδασκαλίας (από 12/6/2009-20/6/2009)                               
                               
        Παρασκευή     339    18.15-21.00 (1 & 2 Μάθημα)               
        Σάββατο        336    10.15-15.00 (1 & 2 Μάθημα)