ΠΜΣ πλήρους φοίτησης, Πρόγραμμα Διδασκαλίας Β΄Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2008-2009

22-05-09 web.xrh 0 comment

ΠΜΣ Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική

Πρόγραμμα Διδασκαλίας Α΄Έτος – Β’ Εξάμηνο

ΈΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: Δευτέρα 6 Απριλίου 2009

Ανακοινώνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Β΄ Εξαμήνου Σπουδών του Π.Μ.Σ.. ότι το πρόγραμμα και οι αίθουσες διδασκαλίας της Γ ’ Θεματικής Ενότητας από 8/6/2009 έως 4/7/2009 θα είναι οι ακόλουθες:

ΜΑΘΗΜΑ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΩΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Χρηματοοικονομική Οικονομετρία
Καθηγητής Ν. Πιττής
  6/4/2009-29/6/2009
 Δευτέρα
 101
 18.15-21.00
Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
Γ. Αληφαντής και Γ. Παπαναστασόπουλος
 7/4/2009-23/6/2009                  
 Τρίτη
 338
 18.15-21.00
Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου
Καθηγητής Ν. Απέργης
 8/4/2009-24/6/2009
 Τετάρτη
 340
 18.15-21.00
Θεσμικό Πλαίσιο Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίων
Επίκουρος Καθ. Π. Σταϊκούρας
 9/4/2009-25/6/2009
 Πέμπτη
 Α 001, Ισόγειο Νεοκλασικό Κτίριο
 18.15-21.00
 Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής
Καθηγητής Ν. Πιττής & Λέκτορας Ν. Κουρογένης
 10/4/2009-3/7/2009
 Παρασκευή
 338
 18.15-21.00
 Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Επιχειρήσεων
Επίκουρος Καθ. Δ. Κυριαζής
 11/4/2009-4/7/2009
  Σάββατο
 337
 10.15-13.00