ΠΜΣ πλήρους και μερικής φοίτησης, Πρόγραμμα Παρουσίασης Διπλωματικών Εργασιών για τους (ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007)

29-05-09 web.xrh 0 comment

ΠΜΣ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής και ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα παρουσιάσων των διπλωματικών εργασιών ανά διδάσκοντα και για τις δυο ειδικεύσεις του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών.