ΠΜΣ πλήρους και μερικής φοίτησης, Αναθέσεις Διπλωματικών Εργασιών (ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008)

03-06-09 web.xrh 0 comment

ΠΜΣ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής και ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη

Ανακοινώνονται οι αναθέσεις  διπλωματικών εργασιών ανά διδάσκοντα και για τις δυο ειδικεύσεις του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών.