ΠΜΣ μερικής φοίτησης, Αποτελέσματα στο μάθημα “Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Ιδρυμάτων”

19-06-09 web.xrh 0 comment

Π.Μ.Σ στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη

Ανακοινώνεται η βαθμολογία στο μάθημα Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Ιδρυμάτων.