ΠΜΣ μερικής φοίτησης, Πρόγραμμα Γ’ Εξαμήνου Εισακτέοι Σεπτ. 2008 Ακαδ. Έτος 2009-2010

30-06-09 web.xrh 0 comment

Π.Μ.Σ στη Χρηματοοικονομική Αναλυση για Στελέχη

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008                       

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010                        
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ& ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ-ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ                        
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ