ΠΜΣ μερικής φοίτησης, Πρόγραμμα Προαπαιτούμενων Ακαδ. Έτος 2009-2010

30-06-09 web.xrh 0 comment

Π.Μ.Σ στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Α’ ΕΤΟΣ- ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010

ΜΙΚΡΟ-ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ     Καθηγητής Γ. Κατσιμπρής   

Δευτέρα 24/08/2009
17.15-20.00
335
Τρίτη 25/8/2009
17.15-20.00
335
Τετάρτη 26/08/2009
17.15-20.00
335
Πέμπτη 27/08/2009
17.15-20.00
335
Παρασκευή 28/08/2009
17.15-20.00
335
Σάββατο 29/08/2009
17.15-20.00
335
Δευτέρα 31/08/2009
17.15-20.00
335
Τρίτη 1/09/2009
17.15-20.00
335
Τετάρτη 2/09/2009
17.15-20.00
335
Πέμπτη 3/09/2009
17.15-20.00
335

 

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ      Ν. Εγγλέζος

Πέμπτη 10/09/2009
17.15-20.00
340
Πέμπτη 17/9/2009
17.15-20.00
340
Πέμπτη 24/09/2009
17.15-20.00
104
Πέμπτη 1/10/2009
17.15-20.00
Για την αίθουσα θα ενημερωθείτε με σχετική ανακοίνωση
Πέμπτη 8/10/2009
17.15-20.00
Για την αίθουσα θα ενημερωθείτε με σχετική ανακοίνωση
Πέμπτη 15/10/2009
17.15-20.00
Για την αίθουσα θα ενημερωθείτε με σχετική ανακοίνωση
Πέμπτη 22/10/2009
17.15-20.00
Για την αίθουσα θα ενημερωθείτε με σχετική ανακοίνωση
Πέμπτη 29/10/2009
17.15-20.00
Για την αίθουσα θα ενημερωθείτε με σχετική ανακοίνωση
Πέμπτη 5/11/2009
17.15-20.00
Για την αίθουσα θα ενημερωθείτε με σχετική ανακοίνωση
Πέμπτη 12/11/2009
17.15-20.00
Για την αίθουσα θα ενημερωθείτε με σχετική ανακοίνωση

 

Αίθουσα 339,340: Κεντρικό Κτίριο, 3ος Όροφος