** ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ** ΠΜΣ πλήρους φοίτησης, Πρόγραμμα Προαπαιτούμενων Ακαδ. Έτος 2009-2010

30-06-09 web.xrh 0 comment

Π.Μ.Σ στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ
Α’ ΕΤΟΣ- ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010

 

 

 

ΜΙΚΡΟ-ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ     Καθηγητής Γ. Κατσιμπρής   ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Επικ. Καθ. Χ. Χρίστου   ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ