ΠΜΣ μερικής φοίτησης, Βαθμολογία για το μάθημα Παράγωγα Αξιόγραφα – Εαρινό 2009

17-07-09 web.xrh 0 comment

Π.Μ.Σ στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη

Ανακοινώνεται η βαθμολογία στο μάθημα “Παράγωγα Αξιόγραφα” της  εξέτασης του μαθήματος για το εαρινό εξάμηνο 2009 .