ΠΜΣ μερικής φοίτησης, Βαθμολογία για το μάθημα “Τραπεζική Διοικητική και Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων” – Εαρινό Εξάμηνο 2009

23-07-09 web.xrh 0 comment

Π.Μ.Σ στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη

 

Ανακοινώνεται η βαθμολογία στο μάθημα “Τραπεζική Διοικητική και Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων” για το εαρινό εξάμηνο 2009.