1ο Εξάμηνο, ΠΜΣ Μερικής Φοίτησης, Άρθρο προς μελέτη για το μάθημα “Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία”

01-09-09 web.xrh 0 comment

Π.Μ.Σ στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη,

προς: Νεοεισερχόμενους Φοιτητές

 

Καλώς ήλθατε στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματός μας στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση.

Οι συνάδελφοί μου και εγώ ευελπιστούμε ότι το Πρόγραμμα θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας και ότι η επένδυσή σας σε αυτό θα έχει μεγάλη απόδοση.

Ως μία πρώτη εισαγωγή στο αντικείμενο το οποίο θα μελετήσουμε μαζί, παρακαλώ, διαβάστε το πρώτο κεφάλαιο του BIS Annual Report – June 2009, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http://www.bis.org/publ/arpdf/ar2009e.htm .

Για καλύτερη προετοιμασία της συζητήσεως, σκεφθείτε

  • ποια είναι η κρίση στην οποία αναφέρεται;
  • ποιες είναι οι αιτίες και ποιοι οι τρόποι αντιμετωπίσεώς της;
  • πώς οι εν λόγω τρόποι αντιβαίνουν την μέχρι πρότινος επικρατούσα οικονομική ορθοδοξία;
  • ποιες είναι οι προοπτικές για την παγκόσμια οικονομία και τις διεθνείς
  • χρηματαγορές;
  • ποιος είναι, ή ποιος πρέπει να είναι, ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών αναφορικά με την οικονομική πολιτική; των κυβερνήσεων;
  • σε τι και γιατί διαφέρουν οι επιλογές οικονομικής πολιτικής της Ε.Ε. και των Η.Π.Α.;

 

Προσβλέποντας σε μία δημιουργική συζήτηση και ένα παραγωγικό μάθημα,

Καθηγητής Άγγελος Αντζουλάτος