Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών – 18 Σεπτεμβρίου 2009

03-09-09 web.xrh 0 comment

Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του τμήματος ότι το εργαστήριο στις 18 Σεπτεμβρίου θα παραμείνει κλειστό από τις 16:00 έως τις 16:30 λόγω παρουσιάσεων διπλωματικών εργασιών.