ΠΜΣ μερικής φοίτησης, Επανεξέτασεις στα μαθήματα “Παράγωγα Αξιόγραφα” & “Τραπεζική Διοικητική και Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων”

03-09-09 web.xrh 0 comment

Π.Μ.Σ στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη

Ανακοινώνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του 3ου εξαμήνου σπουδών (Εισακτέοι Σεπτεμβρίου 2008) που απέτυχαν στο μάθημα «ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ» με τον Αναπλ. Καθηγητή κ. Γ. Σκιαδόπουλο ότι η επανεξέταση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10.9.2009 στην Αίθουσα 339  και ώρα 18.00-21.00.
Ανακοινώνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του 3ου εξαμήνου σπουδών που απέτυχαν στο μάθημα «ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ» με τον Αναπλ. Καθηγητή κ. Εμ. Τσιριτάκη ότι η επανεξέταση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22.9.2009 στην Αίθουσα 338  και ώρα 18.00-21.00.