ΠΜΣ μερικής φοίτησης, Φροντιστηριακά Μαθήματα για το μάθημα “Ποσοτικές Μέθοδοι”

11-09-09 web.xrh 0 comment

 

Π.Μ.Σ στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη


 

Ανακοινώνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του 1ου εξαμήνου σπουδών του Π.Μ.Σ. με ειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική Ανάλυση» για Στελέχη ότι οι φροντιστηριακές ασκήσεις στο μάθημα «Ποσοτικές Μέθοδοι» με την κα Χ. Χρίστου θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

Παρασκευή 18/9/2009 17.15-21.00 Αίθουσα 339

Παρασκευή 25/9/2009 17.15-21.00 Αίθουσα 340

Παρασκευή 2/10/2009 17.15-21.00 Αίθουσα 340

Παρασκευή 9/10/2009 17.15-21.00 Αίθουσα 340

Παρασκευή 16/10/2009 17.15-21.00 Αίθουσα 340

Παρασκευή 23/10/2009 17.15-21.00 Αίθουσα 340