ΠΜΣ πλήρους φοίτησης, Αποτελέσματα Επανεξέτασης “Παράγωγα Αξιόγραφα” – Σεπτέμβριος 2009

15-09-09 web.xrh 0 comment

Π.Μ.Σ στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική


Ανακοινώνεται η βαθμολογία στο μάθημα “Παράγωγα Αξιόγραφα” (επανεξέταση)