ΠΜΣ πλήρους φοίτησης, Αποτελέσματα Επανεξέτασης «Παράγωγα Αξιόγραφα» – Σεπτέμβριος 2009

15-09-09 web.xrh 0 comment

Π.Μ.Σ στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική


Ανακοινώνεται η βαθμολογία στο μάθημα «Παράγωγα Αξιόγραφα» (επανεξέταση)