ΠΜΣ μερικής φοίτησης, Αποτελέσματα επανεξέτασης στο μάθημα “Παράγωγα Αξιόγραφα” – Σεπτέμβριος 2009

15-09-09 web.xrh 0 comment

Π.Μ.Σ στη “Χρηματοοικονομική Ανάλυση” για Στελέχη


Ανακοινώνεται η βαθμολογία στο μάθημα “Παράγωγα Αξιόγραφα” (επανεξέταση).