ΠΜΣ μερικής φοίτησης, Αλλαγή Αίθουσας

25-09-09 web.xrh 0 comment

Π.Μ.Σ στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη


 Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του 1ου Εξαμήνου ότι το μάθημα  του Σαββάτου 26.9.2009 θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα 202 στην προγραμματισμένη ώρα.