ΠΜΣ μερικής φοίτησης, Ανακοίνωση για φροντιστήριο στο μάθημα “Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία”

25-09-09 web.xrh 0 comment

Π.Μ.Σ στη Χρηματοοικονομικη Ανάλυση για Στελέχη


Ανακοινώνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του A΄ Εξαμήνου του ΠΜΣ με ειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική Ανάλυση» για Στελέχη ότι την Τρίτη 29/9/2009 και ώρα 18.00-20.00 στην αίθουσα 108 θα πραγματοποιηθεί φροντιστήριο του μαθήματος «ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ, ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» του Καθηγητή Α. Αντζουλάτου.