ΠΜΣ μερικής φοίτησης, Φροντιστήριο

14-10-09 web.xrh 0 comment

ΠΜΣ μερικής φοίτησης στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική


 

Ανακοινώνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του 1ου εξαμήνου σπουδών του Π.Μ.Σ. με ειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική Ανάλυση» για Στελέχη ότι το έκτακτο φροντιστήριο στο μάθημα «Ποσοτικές Μέθοδοι» με την κα Χ. Χρίστου,  θα πραγματοποιηθεί σήμερα 14.10.2009 στο Εργαστήριο Η/Υ (ΓΡΑΦΕΙΟ 325) στις 18.00-20.00