ΠΜΣ μερικής φοίτησης, Εξέταση στο μάθημα Ποσοτικές Μέθοδοι 31/10/2009

30-10-09 web.xrh 0 comment

Π.Μ.Σ στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη


 

Ανακοινώνεται στο μεταπτυχιακούς φοιτητές οτι  η  εξέταση στο μάθημα “Ποσοτικές Μέθοδοι” θα πραγματοποιηθεί στις 31/20/2009 και ώρα 10:00.