ΠΜΣ Μερικής Φοίτησης, Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Οικονομετρίας, Αναπλήρωση μαθήματος

23-11-09 web.xrh 0 comment

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΠΜΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

 

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ενημερώνουμε τους δευτεροετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ με ειδίκευση στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη ότι η αναπλήρωση του μαθήματος «Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Οικονομετρίας» με την Λέκτορα Χ. Χρίστου θα πραγματοποιηθεί στις  10.12.2009 και ώρα 18.15-21.00 στην αίθουσα 338.

 

 

Από τη Γραμματεία