ΠΜΣ, Ειδικά Θέματα Τραπεζικής, Ομιλία 4/12/09 κου Κυριάκος Ευαγγέλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Trastor ΑΕΕΑΠ, Τράπεζα Πειραιώς

02-12-09 web.xrh 0 comment

 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ με ειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» & στη «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη ότι την Παρασκευή 4.12.2009 στην Αίθουσα 339 και ώρα 18.15-21.00  στο πλαίσιο του μαθήματος «Ειδικά Θέματα Τραπεζικής» με τον κ. Π. Βλάμη θα πραγματοποιηθεί ομιλία με θέμα «Τράπεζες και χρηματοδότηση ακινήτων. Η Ελληνική εμπειρία, εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία».

 

Ομιλητής κ. Κυριάκος Ευαγγέλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Trastor ΑΕΕΑΠ, Τράπεζα Πειραιώς.

 

 

 

 Από τη Γραμματεία