ΠΜΣ Μερικής Φοίτησης, ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ, ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, Επανεξέταση Μαθήματος 14.1.2010

07-12-09 web.xrh 0 comment

 

Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009

 

Ανακοινώνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του 1ου εξαμήνου του ΠΜΣ με ειδίκευση στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη που απέτυχαν στο μάθημα «ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ, ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» με τον Καθηγητή κ. Α. Αντζουλάτο ότι η επανεξέταση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14.1.2010 (και όχι 15.1.2010) στην Αίθουσα του Παλαιού Κτιρίου (Καραολή και Δημητρίου 40, Πειραιάς)  και ώρα 18.00-21.00 στην Αίθουσα 401 (4ος Όροφος).

 


 

 

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ