ΠΜΣ Πλήρους Φοίτησης, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

15-01-10 web.xrh 0 comment

ΠΜΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

 

Από τη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος καταρτίστηκε το Πρόγραμμα Παουσιάσεων Διπλωματικών Εργασιών.

Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο.