ΠΜΣ Πλήρους Φοίτησης, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική – Θεωρία Παιγνίων, Αποτελέσματα Εξετάσεων

18-01-10 web.xrh 0 comment

Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

 

Βρείτε συνημμένο το αρχείο με τα αποτελέσματα του μαθήματος “Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική – Θεωρία Παιγνίων”.

 

Από τη Γραμματεία