ΠΜΣ Μερικής Φοίτησης, «Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Οικονομετρίας», Έκτακτο μάθημα

21-01-10 web.xrh 0 comment

Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ανακοινώνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του 3ου εξαμήνου σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη «Χρηματοοικονομική Ανάλυση» για Στελέχη ότι την Παρασκευή 22.1.2010 και ώρα 18.00-21.00 θα πραγματοποιηθεί έκτακτο μάθημα στο μάθημα επιλογής «Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Οικονομετρίας» με την Επικ. Καθηγήτρια κα. Χ. Χρίστου στην Αίθουσα 336 (18.00-19.00) και στην Αιθ. Η/Υ (19.00-21.00).

 

 

 

Από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.