ΠΜΣ Μερικής Φοίτησης, Παρουσιάσεις Διπωματικών

21-01-10 web.xrh 0 comment

 

Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Παρακαλούνται πολύ οι φοιτητές να προσέλθουν στη γραμματεία του μεταπτυχιακού για  τυχόν αλλαγές στο θέμα των διπλωματικών εργασιών τους.

Από τη Γραμματεία