ΠΜΣ Πλήρους Φοίτησης, Χρηματοοικονομική & Τραπεζική Διοικητική, Θέματα διπλωματικών εργασιών

08-02-10 web.xrh 0 comment

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ

«ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ»

                       

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ανακοινώνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του 2ου εξαμήνου σπουδών του ΠΜΣ στη “Χρηματοοικονομική & Τραπεζική Διοικητική” του Τμήματος ότι πρέπει να δηλώσουν στην Γραμματεία του ΠΜΣ το θέμα και τον επιβλέπων καθηγητή για την Διπλωματική τους Εργασία έως την Τετάρτη 17.2.2010. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να έρθουν πρώτα σε επαφή με τους καθηγητές για να επιλέξουν το θέμα και τον καθηγητή.

 

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Καθηγητής Ν. Απέργης