ΠΜΣ Μερικής Φοίτησης, Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη, Θέματα διπλωματικών εργασιών

08-02-10 web.xrh 0 comment

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΤΗ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ» ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

                       

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ανακοινώνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του 2ου εξαμήνου σπουδών του ΠΜΣ στη “Χρηματοοικονομική Ανάλυση” για Στελέχη του Τμήματος ότι πρέπει να δηλώσουν στην Γραμματεία του ΠΜΣ το θέμα και τον επιβλέπων καθηγητή για την Ερευνητική τους Εργασία έως την Τετάρτη 17.2.2010. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να έρθουν πρώτα σε επαφή με τους καθηγητές για να επιλέξουν το θέμα και τον καθηγητή. 

 

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Καθηγητής Ν. Απέργης