ΠΜΣ Μερικής Φοίτησης, Πρόοδος στο μάθημα Χρηματοοικονομική Λογιστική

02-03-10 web.xrh 0 comment

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η – ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Ανακοινώνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του 2ου εξαμήνου σπουδών ότι θα πραγματοποιηθεί πρόοδος στο μάθημα «Χρηματοοικονομική Λογιστική» με τον κ. Γ. Αληφαντή την Τρίτη 23.3.2010 στο Παλαιό Αμφιθέατρο και ώρα 18:00-21:00.