Προπτυχιακό, Παράγωγα και Τεχνικές Αντιστάθμισης Κινδύνου, Ανακοίνωση καθηγητή

04-03-10 web.xrh 0 comment

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

 

Σχετικά με μάθημα  ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ” ανακοινώνεται στους φοιτητές του 6ου εξαμήνου του Τμήματος ότι λόγω της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος στις 10/3/2010, το μάθημα της Τετάρτης 10/3/2010 θα είναι κοινό και για τα δύο Τμήματα (Α-Λ) και (Μ-Ω) και θα διεξαχθεί 8.15-10.00 στην αίθουσα 106.

 

 

 

 

Από το Γραφείο Προέδρου