Μεταπτυχιακό, Ώρες γραφείου για τις εξετάσεις, Καθηγητής Γ. Διακογιάνης

16-04-10 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι ο καθηγητής Γ. Διακογιάνης θα δεχτεί τους φοιτητές για τυχόν απορίες ενόψει των εξετάσεων, στο γραφείο του την Πέμπτη 22 Απριλίου 18:00-21:00.