ΠΜΣ Μερικής Φοίτησης, Δηλώσεις Μαθημάτων Επιλογής

30-04-10 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του 2ου εξαμήνου σπουδών του ΠΜΣ στη «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» του Τμήματος ότι θα πρέπει να δηλώσουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ τα μαθήματα επιλογής που πρέπει να παρακολουθήσουν το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτος 2010-2011 από Δευτέρα 3.5.2010 έως Παρασκευή 18.6.2010.

Στην παρουσίαση θα πάρετε το υλικό καθώς και την αίτηση για τη δήλωση των μαθημάτων επιλογής. Θα πρέπει να δηλωθούν 2 μαθήματα από κάθε ομάδα, σας ενημερώνουμε ότι αν σε κάθε ομάδα επιλεγούν για να πραγματοποιηθούν πάνω από 2 μαθήματα , τα μαθήματα θα γίνονται και καθημερινές 18:00 – 21:00