ΠΜΣ Πλήρους Φοίτησης, Δηλώσεις Μαθημάτων Επιλογής

30-04-10 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του 2ου εξαμήνου σπουδών του ΠΜΣ στη «Χρηματοοικονομική & Τραπεζική Διοικητική» του Τμήματος ότι θα πρέπει να δηλώσουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ τα μαθήματα επιλογής που πρέπει να παρακολουθήσουν το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτος 2010-2011 από Δευτέρα 3.5.2010 έως Παρασκευή 18.6.2010.