ΠΜΣ μερικής Φοίτησης, Παράγωγα Αξιόγραφα, ανακοίνωση για αλλαγή ημέρας διάλεξης

03-05-10 web.xrh 0 comment

 

Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ανακοινώνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του 2ου εξαμήνου σπουδών του Π.Μ.Σ. στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη ότι η διάλεξη του μαθήματος «Παράγωγα Αξιόγραφα» με τον Επικ. Καθηγητή Γ. Σκιαδόπουλο το Σάββατο 12.6.2010 θα ακυρωθεί και θα πραγματοποιηθεί  την Τετάρτη 12.5.2010 στο Π. Αμφιθέατρο στις  18:00-21:00.

 

 

 

 

Από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.