ΠΜΣ Μερικής Φοίτησης, Σεμινάρια Οικονομετρίας, Ορθή Επανάληψη

13-05-10 web.xrh 0 comment

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη ότι θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια στην Οικονομετρία. 

Παρακαλώ ενημερωθείτε από το συνημμένο αρχείο.