ΠΜΣ Μερικής Φοίτησης, Σεμινάριο Οικονομετρίας, 27/5/2010

19-05-10 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ενημέρωνουμε τους φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος με Ειδίκευση Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη, ότι το φροντιστήριο Οικονομετρίας θα γίνει στις 27/5/2010, ώρα 6 μμ – 9 μμ, στο εργαστήριο του Τμήματος, αντί 20/5/2010.

 

Από τη Γραμματεία